top of page

POŁĄCZONE WARSZTATY
WG 6 (inkubacja i płodność)
i WG 12 (fizjologia)
oraz SYMPOZJUM DROBIARSKIE

chickens-in-a-field-2021-08-26-17-04-32-utc.jpg

ZAPRASZAMY

do aktywnego udziału w wydarzeniach naukowych, które odbędą się we Wrocławiu:

 

Warsztaty Grup Roboczych Europejskiej Federacji WPSA - WG6 (INKUBACJA
i ROZRODCZOŚĆ) i  WG12 (FIZJOLOGIA)  w dniach 18-20 września 2023 r.


oraz XXXIII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA “Nauka Praktyce-Praktyka Nauce” w dniach 20-22 września 2023 r.
 

Podczas obu wydarzeń, oprócz promocji badań, będziemy dyskutować
 i popularyzować istotne zagadnienia z zakresu chowu i hodowli drobiu, w gronie naukowców, przedstawicieli przemysłu drobiarskiego, mediów oraz grup wpływu zainteresowanych produkcją zwierzęcą. Zarówno Warsztaty jak i Sympozjum dedykowane są naukowcom        i praktykom zainteresowanym hodowlą i chowem ptaków użytkowych, w tym rozrodem, fizjologią,  inkubacją. Zajmiemy się także żywieniem, oceną jakości i bezpieczeństwem żywności pochodzenia drobiowego oraz profilaktyką w produkcji drobiarskiej. 

 

Spodziewamy się udziału około 70 delegatów z zagranicy i 160 z Polski.

ORGANIZATORZY
WYDARZENIA

PATRONAT
HONOROWY

prof. dr hab.

Jarosław Bosy

Rektor Uniwersytetu

Przyrodniczego

we Wrocławiu

PRELEGENCI
Warsztaty WG6 i WG1
2

 

PRELEGENCI
XXXIII Międzynarodowego Sympozjum Drobiarskiego WPSA

START_KONTAKT

Kontakt

Osoba do kontaktu ze Sponsorami:
Tomasz Mocarski 

Kontakt naukowy:

WARSZTATY GRUP ROBOCZYCH

prof. dr hab. Ewa Łukaszewicz

 

Streszczenia: workshops2023poultry@gmail.com

SYMPOZJUM DROBIARSKIE PB WPSA

prof. dr hab. Artur Kowalczyk

 

Streszczenia:

sympozjum2023poultry@gmail.com

bottom of page