top of page
Parallel Lines

XXXIII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM DROBIARSKIE PO WPSA “Nauka Praktyce - Praktyka Nauce”
 

DZIEŃ 1
 

ŚRODA, 20.09.2023

10.00-13.30     Rejestracja uczestników

12.00-13.45     Obiad (restauracja hotelowa)

14:00-14.15     Otwarcie Sympozjum

                         prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski - Prezydent PO WPSA

                         prof. dr hab. Ewa Łukaszewicz – Przewodniczące Komitetu Konferencyjnego

14.15-15.00     Uroczystość nadania godności Honorowego Członka Polskiego Oddziału WPSA

                         - prof. dr hab. Antoni Brodacki

                         laudator: prof. dr hab. Justyna Batkowska

                         - prof. dr hab. Jan Niemiec, dr h. c.

                         laudator: dr hab. Krzysztof Damaziak

                         - inż. Piotr Paszkowski

                         laudator: dr hab. Marcin Lis, prof. uczelni

 

15.00-15.15    Rozstrzygnięcie IX Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową z Zakresu         
                       Drobiarstwa

15.15-15.45    Przerwa kawowa

15.45-16.15    Wykład plenarny

                         Dr inż. Eugeniusz Wencek

                         Hodowla i produkcja drobiu w Polsce

 

KONKURS MŁODYCH BADACZY IM. JERZEGO BĘDKOWSKIEGO

Moderatorzy:  dr hab. Marcin Lis, prof. uczelni

                         dr hab. Sebastian Kaczmarek, prof. uczelni

16.15-16.30    M. R. Aslam, P. Szymkowiak, B. Kierończyk, D. Józefiak

                         Wpływ wybranych tłuszczów w dietach brojlerów na wyniki wzrostu,     
                        współczynniki strawności i jakość mięsa

16.30-16.45    P. Ciborowska, M. Michalczuk, A. Matuszewski, A. Zalewska, K. Zglińska, D. Bień

                         Wpływ muzyki relaksacyjnej na wyniki odchowu i dobrostan kurcząt rzeźnych

16.45-17.00    A. Marzec, P. Sołek, K. Ognik, J. Jankowski

                         Wpływ wczesnego podania antybiotyku lub żywienia indyków dietą zawierającą   
                         kokcydiostatyk na współgranie osi jelitowo-mózgowej oraz poziom wybranych     
                         hormonów i możliwe konsekwencje dla dobrostanu zwierząt

17.00-17.15     S. Napierkowska, P. Froment, A. Kowalczyk, A. Partyka

                         Wpływ niskich i wysokich stężeń imidaklopridu na parametry ruchliwości i  
                         charakterystykę plemników kogutów

17.15-17.30     K. Olejnik, E. Popiela, D. Konkol, M. Korczyński, I. Tikasz, T. Banhazi, S. Opaliński

                         Projekt LivestockSense a bariery w wykorzystaniu narzędzi ICT na fermach drobiu

17.30-17.45     P. Szymkowiak, M. R. Aslam, B. Kierończyk, D. Józefiak

                         Wpływ zastosowania wybranych tłuszczów paszowych w dietach brojlerów na      
                         mikrobiotę jelitową

17.45-18.00     J. Urban, M. Michalczuk, A. Lange, D. Bień, A. Matuszewski, A. Jaroszek,
                        S.Jaworski

                         Ocena właściwości prebiotycznych koncentratu włókna surowego

18.15               Walne zebranie członków PO WPSA – I termin

18.30               Walne zebranie członków PO WPSA - II termin

20.00.              Kolacja bufetowa

21.15               Drumbastic night

DZIEŃ 2
 

CZWARTEK 21.09.2023

                                            Sesja naukowa - ŻYWIENIE DROBIU

 Moderatorzy: prof. dr hab. Dorota Jamroz, dr h.c.

                        dr inż. Anna Arczewska-Włosek

9.00-9.45       Wykład plenarny

                        Prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz i dr inż. Anna Arczewska-Włosek

                        Aktualne trendy i osiągnięcia w badaniach z zakresu żywienia drobiu

9.45-9.55        M. U. Asghar, Q. U. A. Sajid, M. Wilk, D. Konkol, M. Korczyński

                        Metody przetwarzania soi: wpływ na strawność białka oraz redukcję emisji  
                        azotu do środowiska

9.57-10.07      L. S. Bassi, M. Hejdysz, P. Kołodziejski, A. Smith, J. O. B. Sorbara, A.      
                      Cowieson, S. Kaczmarek, B. Svihus

                        Porównanie efektywność trawienia, u kurczęta brojlerów i świń, żywionych różnymi
                        źródłami skrobi

10.09-10.19   S. Fallahi, Ł. Bobak, M.U. Asghar, S. Opaliński

                       Przygotowanie kannabidiolu i parametry produkcyjne kur niosek

10.21-10.31    D. Konkol, E. Popiela, M. Augustyńczyk, S. Fallahi, C. Ceccopieri, J. Madej,
                     M. Korczyński

                       Wykorzystanie lewanu w żywieniu kur nieśnych

10.40-11.00   Przerwa kawowa

                                                Sesja naukowa - ŻYWIENIE DROBIU

 Moderatorzy: prof. dr hab. Jan Niemiec, dr h.c.

                         dr inż. Damian Konkol

11.05-11.15     A. Nawrocka, M. Durkalec, A. Filipek, M. Kmiecik

                         Ocena bezpieczeństwa alternatywnych źródeł białka owadów stosowanych w żywieniu kurcząt

11.17-11.27     K. Sierżant, E. Piksa, D. Konkol, M.U. Asghar

                          Optymalizacja przeciwutleniaczy w diecie kurcząt rzeźnych: wpływ na wydajność oraz      
                          status redoks

11.29-11.39     Sz. Toth, A. Desbruslais, A. Wealleans, D. Gonzalez-Sanchez

                          Lizolecytyny, monoglicerydy i syntetyczny emulgator a dobrostan i wskaźniki 
                          produkcyjne kurcząt brojlerów

11.41-11.51     Sz. Toth, D. Gonzalez-Sanchez, A. Wealleans, A. Desbruslais

                          Wpływ dodatku multienzymów w diecie kurcząt o coraz bardziej obniżonej wartości
                          energetycznej

12.00-13.30     Obiad

13.30-14.15     Wykład plenarny

                          Dr hab. inż. Krzysztof Damaziak

                          Seksowanie jaj - aktualne wyzwanie technologiczne w produkcji drobiarskiej

Po wykładzie plenarnym prowadzone będą równolegle dwie sesje naukowe:

Sesja naukowa – BIOLOGICZNE PODSTAWY HODOWLI I PRODUKCJI DROBIARSKIEJ

Moderatorzy:  prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański

                         dr inż. Magdalena Trela

14.30-14.40     K. Andres, M. L. Pękalski, M. G. Adamski

                          Identyfikacja populacji bakterii jelitowych gęsi domowej poprzez sekwencjonowanie 
                          amplikonów 16S rDNA

14.42-14.52     C. Ceccopieri, J. P. Madej, A. Kowalczyk

                          Różnice w rozwoju wtórnych narządów limfatycznych pomiędzy liniami kurcząt

14.54-15.04     M. Gumułka, A. Hrabia, I. Rozenboim

                          Zmiany w ekspresji receptorów androgenowego i estrogenowych oraz genów 
                          związanych z procesem steroidogenezy w jądrze gęsiora w cyklu rocznym

15.06-15.16     L. Lewko, J. Krawczyk, J. Calik

                          Wpływ genotypu i wieku na wybrane parametry jakości skorup i lizozymu jaj kur       
                          objętych programem ochrony

15.18-15.28     S. Nowaczewski, T. Szablewski, K. Stuper-Szablewska, M. Hejdysz, S. Kaczmarek,
                        L. Lewko, B. Grzegrzółka, J. Gruszczyńska

                          Porównanie cech skorupy w zależności od jej barwy u przepiórki japońskiej (Coturnix      
                          coturnix japonica)

15.30-15.50     Przerwa kawowa

Moderatorzy:   prof. dr hab. Jerzy Niedziółka

                          dr inż. Jolanta Calik

15.50-16.00     M. L. Pękalski, S. Mosiołek, R. Kędzia, G. Kunstman, M. G. Adamski

                          Sekwencjonowanie nanoporowe do identyfikacji i kwantyfikacji prokariotycznych i 
                          eukariotycznych składników mikrobiomu ptaków

16.02-16.12     T. Szwaczkowski , E. Skotarczak, W. Mueller, S. Kujawa, P. Nowak, P. Idziaszek,
                        K. Koszela,A. Swat, M. Lisowski, K. Połtowicz

                          Łączna wartość hodowlana kur nieśnych wyznaczana na podstawie różnych zestawów 
                          wag ekonomicznych cech użytkowych

16.14-16.24     K. Wengerska, K. Drabik, A. Ramankevich, S. Grzejszczak, K. Kasperek, J. Batkowska

                          Ocena wylęgowości piskląt w zależności występowania wad skorupy jaja

16.26-16.36     W. Wójcik, P. Pstrokoński, K. Damaziak

                          Wykorzystanie sztucznej inteligencji (SI) do analizy pigmentacji i porowatości skorup jaj  
                          perlicy domowej na przykładzie  programu NATUREPATTERNMATCH

                                  Sesja naukowa– JAKOŚĆ PRODUKTÓW DROBIARSKICH

Moderatorzy :   prof. dr hab. Tadeusz Trziszka 

                           dr inż. Monika Wereńska

14.30-14.40      B. Biesiada-Drzazga, D. Banaszewska, E. Wencek, S. Kaim

                           Wybrane cechy rzeźne kaczek pekin rodu P-44 i P-55

14.42-14.52      K. Drabik, K. Wengerska, Ł. Urbaś, K. Kasperek, J. Batkowska

                           Analiza jakości i składu chemicznego jaj dwużółtkowych w porównaniu z jajami
                          o prawidłowej budowie

14.54-15.04      A. Drażbo, D. Józefiak, J. Naczmański, P. Konieczka, K. Kozłowski

                           Wpływ zastosowania tłuszczu z Hermetia illucens w dietach dla kur nieśnych na jakość jaj

15.06-15.16      J. Obrzut

                           Jakość mięsa pulard w zależności od terminu uboju

15.18-15.28      A. Okruszek, M. Wereńska, G. Haraf

                           Profil kwasów tłuszczowych i wskaźniki lipidowe mięsa gęsiego poddanego obróbce 
                           termicznej

15.30-15.50      Przerwa kawowa

Moderatorzy:    prof. dr hab. Teresa Majewska

                           dr inż. Lidia Lewko

15.50-16.00      W. Wójcik, O. Świder, M. Łukasiewicz-Mierzejewska, K. Damaziak, M. Roszko,
                        J. Riedel, J. Niemiec

                          Kształtowanie się zmian poziomu amin biogennych w mięśniach piersiowych i nóg  
                          kurcząt mięsnych

16.02-16.12     Z. Sokołowicz, A. Augustyńska-Prejsnar

                          Wpływ poprawy dobrostanu kurcząt brojlerów w okresie przedubojowym na jakość
                          pozyskiwanego mięsa

16.14-16.24     M. Wereńska, A. Okruszek, G. Haraf

                          Wpływ obróbki termicznej na właściwości fizyczne i ocenę sensoryczną mięsa gęsiego

16.45-18.30     Panel dyskusyjny - Aktualne Trendy i Wyzwania w Polskiej i Europejskiej Produkcji                              Drobiarskiej

                         Moderator: prof. dr hab. Jan Jankowski, dr h.c. multi

20:00              Uroczysta kolacja

                         Rozstrzygnięcie Konkursu Młodych Badaczy im. Jerzego Będkowskiego

                       Music and amusements

DZIEŃ 3
 

PIĄTEK 22.09.2023

 

                       Sesja naukowa – PROFILAKTYKA W PRODUKCJI DROBIARSKIEJ

Moderatorzy:  dr hab. med. wet. Grzegorz Tomczyk, prof. instytutu

                         dr inż. Marta Kuźmińska-Bajor

9.00-9.45        Wykład plenarny

                         Dr hab. med. wet. Anna Woźniak-Biel, prof. uczelni

                         Grypa ptaków – stary problem, nowe wyzwania

9.45-9.55        J. Batkowska, M. Kutrzuba, R. Bagrowski, A. Ukalska-Jaruga, A. Adamczuk, K. Drabik

                         Wpływ dodatku wermikulitu® do paszy i ściółki na cechy fizyczne kości indyczek rzeźnych

9.57-10.07      E. Cholewińska, R. Smagieł, A. Stępniowska, M. Krauze, Ł. Szymański, K. Ognik,
                       D. Mikulski, J. Jankowski

                         Wpływ wczesnego podawania antybiotyków na status immunologiczny i redoks krwi      
                         indyków

10.09-10.19    W. Kozdruń, K. Piekarska, A. Stolarek, N. Styś-Fijoł, J. S. Niczyporuk

                         Występowanie zmian nowotworowych u gęsi

10.21-10.31     W. Kozdruń, A. Stolarek, K. Piekarska, N. Styś-Fijoł, J. S. Niczyporuk

                          Choroba Mareka w świetle badań w latach 2021 – 2023

10.35-11.00     Przerwa kawowa

11.00-11.10     M. Kuźmińska-Bajor, M. Kuczkowski, M. Korczyński, A. Milcarz, P. Śliwka

                          Metody ograniczania lekoopornych szczepów Escherichia coli na fermach brojlerów  
                         kurzych

11.12-11.22     A. Rygało-Galewska, K. Zglińska, T. Niemiec

                          Wpływ technologii ActivePure na warunki zoohigieniczne, stan zdrowia i dobrostan         
                         kurcząt

11.24-11.34     K. Tutaj, R. Smagieł, P. Osowska, K. Nadolna, D. Mikulski, K. Ognik, J. Jankowski

                          Wpływ żywienia indyków w pierwszych dniach po wykluciu dietą zawierającą       
                         kokcydiostatyk i antybiotyki na poziom antybiotyków w wątrobie

11.40-12.10     Podsumowanie i zakończenie obrad sympozjum

12.15 -13.45    Obiad

bottom of page