top of page
Jeden uczestnik ma prawo zgłosić dwa abstrakty!
wzór edytorski
editorial pattern
UWAGA!
PRZEDŁUŻAMY TERMIN NADSYŁANIA STRESZCZEŃ 31 lipca 2023 roku. 
JEST TO TERMIN OSTATECZNY
Uwaga!
Wzorem lat ubiegłych streszczenia NA SYMPOZJUM MUSZĄ BYĆ przygotowane
w j. polskim i angielskim. Podczas gdy odczyty mogą być wygłaszane
w j. polskim, prezentacje powinny być przygotowane w j. angielskim, ewentualnie dwujęzyczne. Osoby anglojęzyczne przygotowują abstrakty, wystąpienia
i prezentacje tylko w j. angielskim.

 
bottom of page