top of page
Parallel Lines

Warsztaty 6. i 12. Grupy Roboczej (WG) EF WPSA

DZIEŃ 1
 

PONIEDZIAŁEK 18.09.2023

9:00 11:00 – Rejestracja

11:00 11:15 – Powitanie gości i prezentacja programu 

11:15 12:30 – Uroczystość 20-lecia WG12

12:40 14:00 – Lunch bufetowy

14:00 14:45 – Sesja plenarna

14:45 16:00 – Konkurs młodych naukowców o nagrodę Nicka French (długość sesji zależna od liczby uczestników)

16:00 16:30 – Przerwa kawowa

16:30 18:00 – Sesja naukowa ,,Komunikacja zarodków’’

18:30 20:00 – Kolacja bufetowa

20:30 – Spacer po Wrocławiu

DZIEŃ 2
 

WTOREK/TUESDAY 19.09.2023

9:00 9:45 – Sesja plenarna

9:45 12:00 – Sesje naukowe: ,,Zapłodnienie - rozwój zarodka - inkubacja”

12:00 13:00 – Lunch bufetowy

13:00 15:30 – Sesje naukowe: ,,Zapłodnienie - rozwój zarodka - inkubacja”

15:30 16:00 – Przerwa kawowa

16:00 18:00 – Sesje naukowe: ,,Zapłodnienie - rozwój zarodka - inkubacja”

20:00  Uroczysta kolacja –  20-lecie 12 WG; Ogłoszenie wyników konkursu Nicka French

DZIEŃ 3
 

ŚRODA

9:00 - 9:45 – Sesja plenarna

9:45 - 11:30 – Sesja naukowa – „Fizjologia ptaków”

11:45 – Podsumowanie konferencji

12:30 – Lunch bufetowy

bottom of page