top of page
Parallel Lines

Warsztaty 6. i 12. Grupy Roboczej (WG) EF WPSA

DZIEŃ 1
 

PONIEDZIAŁEK 18.09.2023

10:012:00 – Rejestracja uczestników

12:00 - 13:00 – Obiad

13:00 13:15 – Powitanie Uczestników - Ewa Łukaszewicz, Ampai Nangsuay i Barbara Tzschentke

13:15 13:30 – Przedstawienie Polskiego Oddziału WPSA - Krzysztof Kozłowski (prezydent PO WPSA)

                          Przedstawienie Zakładu Hodowli Drobiu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu -
                         Ewa Łukaszewicz

                       Sesja 1: Zapłodnienie i rozród

                       Moderator: Agnieszka Partyka

13:30 14:30 – Wykład plenarny - Wybrane molekularne mechanizmy strukturalnej i funkcjonalnej          
                         
budowy  układu rozrodczego ptaków - Anna Hrabia

14:30 14:50 – Zachowania rozrodcze gęsi zatorskiej utrzymywanych haremowo i w konkurencyjnej    
                         strukturze socjalnej - Małgorzata Gumułka

14:50 15:10 – Zastosowanie technik wspomaganego rozrodu u głuszców (Tetrao urogallus) 
                         utrzymywanych ex situ in vivo - Ewa Łukaszewicz

15:10 15:30 – Parametry rozrodcze głuszców utrzymywanych ex situ in vivo - Ewa Łukaszewicz

 

15:30 - 16:00Przerwa kawowa

 

                        Sesja 2: Zapłodnienie i rozród

                         Moderator: Serdar Özlü

16:00 - 16:20 – Monitoring wideo jako sposób na poprawę sukcesu rozrodczego w hodowli wolierowej - 
                         przykład głuszca - Joanna Rosenberger

16:20 - 16:40 – Wpływ suplementacji chromem na wydajność i jakość piskląt brojlerów kurzych        
                       - Mohammad Hosein Shahir

16:40 - 17:10 – Historia toczy się dalej - aktualizacja dotycząca determinacji płci in ovo - Anke Förster

                          KONKURS Nick’a French’a

17:10 - 17:30 – Imidaklopryd wpływa na homeostazę wapnia w plemnikach kurcząt
                       - Skarlet Napierkowska

18:00 - 19:30 – KOLACJA

20:00               Spacer po Wrocławiu (opcjonalnie)

DZIEŃ 2
 

WTOREK 19.09.2023

                     Sesja 3: Komunikacja embrionalna

                      Moderator; Barbara Tzschentke

08:30 - 09:30 – Wykład plenarny - Długoterminowe skutki wokalizacji prenatalnych

                          u ptaków - Mylene M. Mariette

09:30 - 09:50 – Wstępne dowody na wpływ prenatalnych wokalizacji na termoregulację
                          po wykluciu u kurcząt brojlerów - Pralle Kriengwatana

09:50 10:10 – Komunikacja akustyczna między ptasimi embrionami - dźwięk kliknięcia i   
                         synchronizacja wylęgu - Barbara Tzschentke  

10:10 10:30 – Hałas w wylęgarni zakłóca synchronizację wylęgu u kurcząt brojlerów
                        - Henry van den Brand

10:30 11:00 PRZERWA KAWOWA
 

                       Sesja 4: Jaja i charakterystyka jaj

                         Moderator: Jan Wijnen

11:00 11:20 – Zmienność wielkości, pigmentacji i grubości skorupy jaj głuszców - Joanna Rosenberger

11:20 11:40Ultrastruktura skorupy jaj u grzebiących i blaszkodziobych - Joanna Rosenberger

11:40 12:00 – Indukowane przez zarodek zmiany w skorupie jaja - możliwości określania statusu jaja
                          u dzikich gatunków - Joanna Rosenberger

12:00 13:00   OBIAD

                       Sesja 5: Inkubacja

                         Moderator; Ampai Nangsuay

13:00 14:00 – Wykład plenarny - Fizyka inkubacji - Ron Meijerhof

14:00 14:20 – Wyzwania związane ze sztuczną inkubacją wykorzystywaną w ochronie zagrożonych   
                          gatunków dzikich zwierząt - Emilie Arnoux 

14:20 14:40 – Wpływ wysokiej temperatury skorupy jaja we wczesnym okresie inkubacji na wylęgowość 
                         i czas wylęgu długo przechowywanych jaj brojlerów - Okan Elibol

14:40 15:00 – Monitorowanie temperatury i chłodzenia jaj podczas inkubacji jaj gęsich w warunkach    
                          polowych - Małgorzata Rempuszewska

15:00 15:20PRZERWA KAWOWA

 

                       Sesja 6: Jaja i lęgi naturalne

                         Moderator;  Hilke Willemsen

15:20 15:40 – Wpływ umiejscowienia jaj na tekturowej tacy po ich zebraniu na wylęgowość brojlerów –  
                         Serdar Özlü

15:40 - 16:00 Od jaja do stołu - korzyści wynikające z integracji  - lek. Wet Adriana Kędzierska       
                          Kierownik Produkcji Ferm Tuczowych Agri Plus  i Paulina Karaś Kierownik Zakładu      
                         Wylęgu Drobiu w Agri Plus

16:00 16:20 – Wpływ zewnętrznych cech jaj na zdolność wylęgową - Lotte Hebbink

16:20 16:40 – Charakterystyka naturalnej inkubacji jaj kaczki domowej - Krzysztof Andres

16:40 17:40 – 20 rocznica WG12 i jej historia - Barbara Tzschentke i Marleen Boerjan
 

19:30              Uroczysta kolacja - obchody 20-lecia WG12; ceremonia wręczenia nagród, ogłoszenie
                      wyników konkursu Nick’a French’a

DZIEŃ 3
 

ŚRODA 20.09.2023

                      Sesja 7: Co jest ważne dla zarodków?

                        Moderator: Ampai Nangsuay

09:00 - 09:20Opracowanie nieinwazyjnego systemu monitorowania temperatury w fazie wylęgu -
                          B
arbara Tzschentke 

09:20 - 09:40 – Jak częstotliwość obracania jaj poprawia wyniki wylęgu - Eduardo Romanini

09:40 - 10:40 – Dyskusja - Inkubacja i potrzeby zarodków; konsekwencje dla efektywności inkubacji
                          i dobrostanu - zaproszeni paneliści

10:40 - 11:00 PRZERWA KAWOWA

11:00 - 11:20  – Spotkanie biznesowe WG6

11:20 - 11:40 – Podsumowanie I zamknięcie Warsztatów

12:00 – 13:45 –  OBIAD

bottom of page