top of page

Przyjdź na nasze wydarzenia

Wypełnij formularz kontaktowy - skontaktujemy się z Tobą, aby zakończyć rejestrację.

UWAGA!
Istnieje możliwości rejestracji na jeden dzień warsztatów/sympozjum; koszt - 250 zł. Koszt kolacji - 300 zł


KOSZT UCZESTNICTWA W WARSZTATACH
Termin wpłaty              Opłata pełna                     Opłata obniżona (do 30 roku życia)
do 30 maja 2023          800,00 PLN                        450,00 PLN 

do 31 lipca 2023          850,00 PLN                        500,00 PLN 
do 30 sierpnia 2023   1000,00 PLN                        650,00 PLN 

KOSZT UCZESTNICTWA W SYMPOZJUM

Termin wpłaty              Opłata pełna                    Opłata obniżona (do 30 roku życia)

do 30 maja 2023          800,00 PLN;                       450,00 PLN

do 31 lipca 2023          850,00 PLN                        500,00 PLN

do 30 sierpnia 2023   1000,00 PLN                        650,00 PLN

Opłata konferencyjna zawiera: materiały konferencyjne, identyfikator, udział we wszystkich sesjach plenarnych i naukowych, kawę/herbatę i małe co nieco serwowane w przerwach sesji, obiad, uroczystą kolację, spacer po Wrocławiu z przewodnikiem. 

UWAGA: Nie będzie możliwości wnoszenia opłat w trakcie konferencji

Chcę wziąć udział w:
Preferencje żywieniowe
Uczestnictwo w konkursie

Dziękujemy za rejestrację na nasze wydarzenie.

Do zobaczenia!

DANE DO PŁATNOŚCI

Forma płatności: przelew tradycyjny

Dane potrzebne do wykonania przelewu bankowego otrzymacie Państwo w wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji.

Wysyłając zgłoszenie akceptuję politykę prywatności:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Verus Związek Hodowców Zwierząt I Producentów Sektora Rolno-Spożywczego - Stowarzyszenie z siedzibą w Szczecinie (71-004), przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1a, NIP: 9552553641 REGON: 388093914, KRS:0000881986 (dalej: ,,Administrator’’) w zakresie niezbędnym do rejestracji mojego uczestnictwa w Warsztatach i Sympozjum, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie jestem świadomy, że przebieg wydarzenia będzie rejestrowany (foto, video) i niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach promocyjnych wydarzenia. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej - w zakresie organizowanych przez Administratora konferencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r poz. 1030 z poźn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Verus Związek Hodowców Zwierząt I Producentów Sektora Rolno-Spożywczego - Stowarzyszenie z siedzibą w Szczecinie (71-004), przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1a, NIP: 9552553641 REGON: 388093914, KRS:0000881986. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1a, 71-004 Szczecin, telefonicznie: (91) 851 10 03 – czynne codziennie od 08:00 do 16:00, lub drogą mailową: biuro@verus-zwiazek.pl. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu zawarcia i wykonania umowy, tj . realizacji konferencji i obsługi Państwa uczestnictwa w tym wydarzeniu, zgodnie ze złożonym przez Państwa zamówieniem. Takie przetwarzanie odbywać się będzie zawsze zgodnie z obowiązującym prawem. Będziemy przetwarzać Państwa dane także w innych celach np. marketingu usług własnych, a jeżeli wyrażą Państwo (lub już wyrazili taką zgodę), także w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe informacje znajdują się w naszej polityce prywatności.

bottom of page