top of page
Jeden uczestnik ma prawo zgłosić dwa abstrakty!
wzór edytorski
streszczenie należy wysłać wg załączonego wzoru do 15 lipca 2023 r.
bottom of page